Betahuis

 1. Update ontwikkeling voormalig sporthuis Diana

  nieuws

  Martijn Linssen, Weller:

  ‘Gemeente Heerlen en Weller hebben overeenstemming bereikt over de bouwrijpe verwerving van de grond onder de zaal van het Kegelpaleis. Deze grond is nodig om de maximale variant van 37 studio’s te realiseren en het plan stedenbouwkundig optimaal in de omgeving in te passen. In de komende weken gaan we over tot contractvorming met Gemeente en worden o.a. planning (procedure en sloop)en aansluiting van onze planvorming op Kegelpaleis (geluidskwesties, vluchtwegen etc.) verder besproken.

  Qua planning kunnen we stellen dat zodra formele contractvorming heeft plaatsgevonden met Gemeente direct vergunning kan worden aangevraagd. Aangezien het plan afwijkt van het vigerende Bestemmingsplan zal een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing worden aangevraagd. Deze procedure zal maximaal 6 maanden in beslag nemen (uitgaande van geen bezwaarprocedures). Uiteraard zullen we nog bekijken hoe eea bespoedigd kan worden. Voorkeur heeft een zogenaamd vooroverleg met gemeente waarbij het plan al intern beoordeeld wordt, zodat wij met onze aannemer (waar mogelijk) zaken nog kunnen aanpassen/optimaliseren.

  Gedurende dit procedurele traject zal Weller ondertussen met een bouwteampartner aan tafel gaan om te bekijken of het plan kan worden gerealiseerd binnen het (scherpe) taakstellende budget.’

   

  Globaal zou de planning als volgt kunnen zijn:

  Contractvorming Gemeente-Weller: oktober 2016

  Aanpassing vergunningstekeningen: oktober 2016

  Procedure vergunning (vooroverleg): november – december 2016

  Definitieve aanvraag vergunning: jan – maart 2017

  Selectie/contractvorming aannemer: oktober 2016 – maart 2017

  Bouwrijp maken door gemeente: april 2017

  Start bouw: 2e kwartaal 2017

   

  CONCEPT

  12018_TO_20160516_KM - vogel2

 2. We gaan de Tribune verhuren :)

  nieuws

  De multifunctionele ruimte (momenteel met een heuse tribune en bar) bevindt zich op de begane grond van het Betahuis en is ca. 60 m2 groot.

  De ruimte wordt ’as it is’ opgeleverd. Er bevindt zich een marmeren vloer (deels), marmoleum (deels) en houten (deels) vloer in de ruimte. Elektriciteit, water, lichtpunten, en internetaansluiting zijn aanwezig.

  Elke huurder in het Betahuis heeft zijn/haar wifi-omgeving (glasvezel én ADSL).

  Alle huurders van het Betahuis mogen gebruik maken van onze keuken. Parkeren kan tegen gereduceerd tarief in de naastgelegen Qpark garage.

  Kosten voor deze ruimten zijn: € 850 per maand + € 100 bijdrage in verwarming, electra, water en internet (deze kosten worden op het eind van het jaar niet afgerekend)

   

   

  022 Betahuis 2014-05-15 P140203-143653-41_begane grond