Betahuis

022 Betahuis 2014-05-15

openingstijden bh

In het Betahuis daar werk je niet, daar woon je..

Het Betahuis in Heerlen centrum is dé plaats waar werken, inspireren en ontmoeten centraal staan. Het Betahuis biedt verschillende mogelijkheden: het werkcafé waar men kan werken, lunchen en ontmoeten, de Arena voor vergaderingen, cursussen en feesten, een vast kantoor dat men kan huren, of de huur van een grote ruimte voor workshops e.d.. Het Betahuis is gevestigd in een authentiek gebouw met een geheel eigen karakter en tal van faciliteiten.

In het Betahuis wonen, leven en werken wij biologisch en duurzaam, zo bieden wij alleen (h)eerlijke koffie, thee en biologische frisdranken. Wij dragen graag ons steentje bij aan de natuur: wie goed doet, die goed ontmoet. Hier hopen wij ons mee te onderscheiden van anderen en geven het goede voorbeeld.

 1. Update ontwikkeling voormalig sporthuis Diana

  nieuws

  Martijn Linssen, Weller:

  ‘Gemeente Heerlen en Weller hebben overeenstemming bereikt over de bouwrijpe verwerving van de grond onder de zaal van het Kegelpaleis. Deze grond is nodig om de maximale variant van 37 studio’s te realiseren en het plan stedenbouwkundig optimaal in de omgeving in te passen. In de komende weken gaan we over tot contractvorming met Gemeente en worden o.a. planning (procedure en sloop)en aansluiting van onze planvorming op Kegelpaleis (geluidskwesties, vluchtwegen etc.) verder besproken.

  Qua planning kunnen we stellen dat zodra formele contractvorming heeft plaatsgevonden met Gemeente direct vergunning kan worden aangevraagd. Aangezien het plan afwijkt van het vigerende Bestemmingsplan zal een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing worden aangevraagd. Deze procedure zal maximaal 6 maanden in beslag nemen (uitgaande van geen bezwaarprocedures). Uiteraard zullen we nog bekijken hoe eea bespoedigd kan worden. Voorkeur heeft een zogenaamd vooroverleg met gemeente waarbij het plan al intern beoordeeld wordt, zodat wij met onze aannemer (waar mogelijk) zaken nog kunnen aanpassen/optimaliseren.

  Gedurende dit procedurele traject zal Weller ondertussen met een bouwteampartner aan tafel gaan om te bekijken of het plan kan worden gerealiseerd binnen het (scherpe) taakstellende budget.’

   

  Globaal zou de planning als volgt kunnen zijn:

  Contractvorming Gemeente-Weller: oktober 2016

  Aanpassing vergunningstekeningen: oktober 2016

  Procedure vergunning (vooroverleg): november - december 2016

  Definitieve aanvraag vergunning: jan - maart 2017

  Selectie/contractvorming aannemer: oktober 2016 - maart 2017

  Bouwrijp maken door gemeente: april 2017

  Start bouw: 2e kwartaal 2017

   

  CONCEPT

  12018_TO_20160516_KM - vogel2


Lees meer nieuwsberichten

Laat je inspireren door onze bewoners


BBA.logo-tekstregel-zw-web neue-logo groenergras       logo_zieTHHP-Logo met tekst-web-zw